2 results for tag: Walter Brueggemann


“Gospel to the Nones” – Walter Brueggemann (with Brad Jersak)


“Gospel for the Nones” – Walter Brueggemann